Konsten att delegera och bara vara lagom ansvarig

 

Vad vore en förvaltning utan en delegationsordning? När jag började mitt första riktiga byråkratjobb för sisådär tre år sedan var den lokala delegationsordningen något av det första som min chef klargjorde för mig. Långsamt insåg jag att detta är något centralt i den kommunala förvaltningen - något som man måste vara insatt i och leva efter. Jag gissar att de flesta läsare är insatta i vad det här med delegering innebär, men för de icke insatta vill jag ge följande korta beskrivning: Att delegera är att flytta befogenheten att fatta en viss sorts beslut nedåt i hierarkin. En delegationsordning anger vem som har rätt att avgöra vissa saker, och syftet med det hela är att rätt beslut ska hamna på rätt nivå, exempelvis för att inte politikerna ska behöva ta sällning till saker som de inte är intresserade av och inte vet något om.

 

Ur mitt perspektiv är det barnsligt enkelt, för jag kan delegera nästan ingenting eftersom jag inte har någon underordnad, och jag har heller inte formell delegation på något, det vill säga jag får aldrig skicka ett brev till någon där det framgår att jag har beviljat eller avslagit något. Så långt är allting enkelt. Men att delegera kan ju också vara mindre formellt, för i utvidgad betydelse så omfattar delegeringen i princip alla ställningstaganden som en tjänsteman gör i ett arbete som beställts från högre ort, det vill säga det mesta. Och ur det perspektivet är det förstås mest otacksamt att vara längst ner i hierarkin och mest fördelaktigt att vara högst upp, eftersom den som är på toppen kan delegera hej vilt och bara behålla de frågor som är roligast eller viktigast eller bekvämast, eller helt enkelt de frågor där det är lättast att göra avgöranden som framstår som kloka och konstruktiva. Lite bittert kan det tyckas, men det är trots allt ganska logiskt att olika personer bedriver sin påverkan på olika nivåer. Hög lön - viktiga beslut, låg lön - små beslut, det är väl fullkomligt logiskt?

 

Delegering handlar alltså om att flytta makten neråt. Men vi får inte glömma att det finns ström i motsatt riktning - från den lägre tjänstemannanivån till chefsnivån och politikernivån. När vi i den förstnämnda kategorin känner att ett nödvändigt ställningstagande är av mer strategisk och avgörande natur så finner vi det oftast säkrast att få det förankrat hos någon överordnad. Det kan göras på två sätt; antingen slänger man bara frågan vidare till närmaste chef och konstaterar fåraktigt att man inte anser sig ha befogenhet att göra ett avgörande. Detta rekommenderas inte eftersom det kan resultera i att den berörda chefen blir sur över att behöva handskas med det här obekväma problemet. Det andra alternativet (som följaktligen rekommenderas) är att lägga fram den lösning som man själv anser lämpligast och be om att få chefens välsignelse för denna. Om man då inte kommer med något som är helt uppåt väggarna finns det en möjlighet att chefen nickar och ger en hummande bekräftelse på att man har lagt fram den enda vettiga lösningen.

 

I detta spel av maktfördelning och maktförskjutning finns förstås ofta ett inslag av smitarmentalitet. Vissa saker vill man helt enkelt inte vara ansvarig för. Man vill kunna säga att nej, det där är inte mitt bord, med en urskuldande blick och en beklagande gest med utslagna armar. Det är ren överlevnadsinstinkt som lär tjänstemän att se till att inte bli ansvariga för något de inte vill vara ansvariga för. En utväg för oss som inte har någon att delegera till kan vara att lägga över ansvaret på någon stackars konsult. Om inte det går får man ta till det språkliga verktyget och med hjälp av väl genomtänkta formuleringar linda in alla obekväma sanningar i en språkdräkt som får dem att verka oförargliga och rutinmässiga. Och så kan man förstås, med klassisk militärlogik, skylla på att man bara gör som man blir beordrad, det vill säga att det är den överordnade som egentligen borde bli föremål för de uppretade medborgarnas spott och spe. I en toppstyrd organisation, som exempelvis den där jag arbetar, kan det vara en fullt legitim ursäkt, eftersom jag faktiskt då och då tvingas lägga fram mindre lyckade principlösningar eftersom det är politikernas vilja - alternativt chefens vilja som chefen på retorisk väg har lyckats överföra till politikerna. Men i grund och botten vore det väl ändå roligare att arbeta i en organisation där tjänstemännen ges ett större förtroende, och det ska tilläggas att det finns flera kommunkontor som fungerar riktigt bra på det sättet.

 

En motsats till ansvarssmitande och maktnedflyttning kan väl sägas vara den förmåga att själv ta åt sig äran av någon annans arbete, som framför allt kommunpolitiker av alla färger ofta ger prov på. Många är de tjänstemän som med viss bitterhet sett sin kommunstyrelseordförande skryta hejdlöst inför medierna över "sitt" förslag eller "sin" plan eller "sin" pappersprodukt vad det nu må vara, utan att med ett ord nämna den tjänsteman som i praktiken har utfört arbetet. Här kan skönjas en av tjänstemannakulturens mest intressanta särdrag; föreställningen om tjänstemannen som verkar i det tysta - som pliktmedvetet och osynligt sliter för medborgarnas bästa och sedan, i heroiskt demokratisk anda, lämnar över arbetet, och äran, åt de folkvalda politikerna som i bästa fall kan ha varit arbetets beställare. Förvisso en något förenklad bild av verkligheten, men jag finner den väldigt intressant, den där idén om att verka i det tysta och inte ha så stort behov av bekräftelse. Man kan nog lugnt påstå att det idealet ligger ganska långt från den allmänna tidsandan och de ideal som vanligtvis framhävs i fråga om arbete och karriär.

 

För övrigt fick vi häromdagen ett fantastiskt exempel på hur kommunpolitiker kan förvränga en tjänstemannaprodukt till oigenkännlighet i syfte att göra ett bättre intryck i media. En stockholmskommun hade tagit fram en ny parkeringsnorm, det vill säga en norm för hur många parkeringsplatser som ska anläggas i anslutning till nya bostäder, nya kontor etc. Den nya normen skiljde sig från den gamla på ett sätt, nämligen att parkeringstalet för bostäder i flerbostadshus hade höjts från 0,8 till 1,1 p-platser per lägenhet. I en pressrelease förklarar den ansvarige nämndordföranden att detta är en miljösatsning som syftar till att fler ska cykla eller åka kollektivt till jobbet! Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Nämndordförandens retoriska akrobatkonst gav upphov till många goda skratt i förvaltningens fikarum.
 


Kommentarer
Postat av: Sara

Haha. Detdär med cyklandet såg jag på framsidan av 'mitt i' sen!

2008-02-26 @ 00:13:35
URL: http://hamna.blogsome.com
Postat av: Gaia

Jag tycker att det du skriver (som vanligt) är intressant och underhållande, och har en kort kommentar, måhända en plattityd men må i så fall vara.
Om de som sätter en stolthet (läs tjänstemannen enl ovan - generellt sett) i att "verka i det tysta" och inte (utge sig för) att ha så stort behov av bekräftelse i offenlighetens ljus (för vem tycker inte om lite cred) kanske slog sig lite för bröstet och tog lite mer plats samt det omvända; att de som gör allt för att synas och roffa åt sig äran till varje pris (läs politiker enl ovan) kunde tona ner sin självbild en aning så skulle kanske en mer nyanserad och rättvis (om det nu nånsin kan bli det) bild nå dagens ljus.
Okej, en av världens längsta meningar, men så kan det bli.

2008-02-26 @ 15:16:08
Postat av: Ludvig

Plattityd eller ej - du har förmodligen rätt, även om benägenheten hos olika tjänstemän att stiga fram och slå sig för bröstet säkert kan variera kraftigt. Och vad långa meningar beträffar så får man gärna se just den här bloggen som en fristad för sådana.

2008-02-26 @ 21:07:44
URL: http://papperspalatset.blogg.se
Postat av: Gaia

ja, benägenheten kan nog variera, och jag tror att representationen av tjänstemän och andra "grå nissar" är ganska låg i den övre kvartilen av kurvan när det gäller att ta för sig. Men man skulle ju önska att det blev en ökning tycker jag!

2008-02-27 @ 18:35:17

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0